Concept Wijkgezondheidscentrum

Gezondheidscentra hebben een gemeenschappelijke werking en doelstellingen. Zij willen bijdragen tot een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn facetten. Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.

 

De wijkgezondheidscentra werken volgens het forfaitair betalingssysteem en worden vertegenwoordigd door de Vereniging van Wijkgezondheidscentra (VWGC). Ook wijkgezondheidscentrum De Kaai is aangesloten bij de VWGC. Dit betekent dat we de kwaliteitseisen die door onze koepelvereniging werden uitgewerkt volgen en samenwerken met de andere wijkgezondheidscentra. 

 

Het aanbieden van zorg in een wijkgezondheidscentrum verloopt aan de hand van een aantal principes:

Highlights

De Kaai geeft het boekje 'het ABC in het werken met kinderen aan gezondheid' uit. Lees er hier meer over

 • Eerstelijnszorg

  Een eerstelijnszorgaanbod die integraal, continu en kwaliteitsvol is waarin de patiënt centraal staat.

 • Interdisciplinair samenwerken onder 1 dak

  In een wijkgezondheidscentrum wordt op een geïntegreerde manier zorg aangeboden. Dit betekent dat het gehele zorgteam op een gelijkwaardige manier samenwerkt vanuit een gedeelde visie. Hierdoor ontstaat een transdisciplinaire werkomgeving waarin men competenties, inzichten, strategieën en methodieken van andere disciplines integreert in de eigen benadering.

  Het zorgteam bestaat uit een huisarts, een verpleegkundige en eventueel afhankelijk van de waargenomen zorgnoden, een bijkomende discipline.

 • Toegankelijke zorg

  Wijkgezondheidscentra verzekeren hun financiële toegankelijkheid via het forfaitair betalingssysteem. Hierdoor kunnen patiënten, zonder persoonlijke financiële bijdragen te moeten betalen, huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten consulteren. Voor de andere hulpverleners in het centrum waakt het wijkgezondheidscentrum erover dat patiënten ook bij hen terecht kunnen zonder financiële drempel. Ook voor patiënten die zich niet kunnen inschrijven in het forfaitair systeem, om welke reden dan ook, verstrekt het wijkgezondheidscentrum zorg zonder bijkomende financiële drempels.

  Wijkgezondheidscentra streven er naar vlot bereikbaar te zijn voor de bezoekers. Via hun diversiteitsgevoelige werking gaan zij op een open manier om met het sociaal-economisch, sociaal-cultureel en etnisch-cultureel anders-zijn van mensen.

 • Aandacht voor gezondheidsbevordering

  In een wijkgezondheidscentrum heeft het team een bijzondere focus voor proactief werken aan gezondheid. Een gezondheidspromotor kan hierin een coördinerende rol hebben.

 • Een gemeenschapsgerichte visie

  De nadruk ligt niet alleen op de gezondheidszorg van de individuele patiënt maar ook op die van de gemeenschap waarin het wijkgezondheidscentrum zich bevindt. Het centrum is een aanspreekpunt die actief meewerkt om de kwaliteit van leven in de gemeenschap te verbeteren of te beschermen. Dit doen zij onder meer door samenwerkingsverbanden aan te gaan met (buurt)organisaties om zo gezondheidsbehoeften te signaleren en aan te pakken.

 • Binnen een afgebakend werkingsgebied

  Het wijkgezondheidscentrum richt zich tot alle bewoners van een geografisch omschreven gebied. Iedereen bewoner van dit gebied kan zich inschrijven in het wijkgezondheidscentrum.

 • Gericht op onderzoek en ontwikkeling

  Een wijkgezondheidscentrum zet in op het versterken en ontwikkelen van de eerstelijnsgezondheidszorg door mee te werken aan wetenschappelijke projecten en het ondersteunen van de vorming van toekomstige eerstelijnswerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages.