WGC De Kaai

Highlights

De Kaai geeft het boekje 'het ABC in het werken met kinderen aan gezondheid' uit. Lees er hier meer over

Wat is een wijkgezondheidscentrum?

Heb je verzorging nodig van een arts, kinesist of verpleegkundige?

Wens je een gesprek bij een maatschappelijk werker? Dan kan je terecht bij ons.

Door het forfaitair betalingssysteem hoef je als patiënt niks te betalen.