Podcast: Zinvolle tijdsbesteding voor mensen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt

Voem VZW en Wgc De Kaai maakten samen een podcast over zinvolle tijdsbesteding voor mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. 

Aan het woord hoor je o.a. Els Decroo, zorgcoördinator en maatschappelijk werker in wgc de Kaai. 

De podcast kun je hier beluisteren.

Als wijkgezondheidscentrum vinden we inzetten op 'zinvolle vrije tijd' ontzettend belangrijk. Vrije tijd gaat namelijk hand in hand met ons welbevinden.

Het geeft o.a. vorm aan onze identiteit en de plaats die we innemen in onze samenleving.  Bovendien geeft 'zinvolle vrije tijdsbesteding'  zicht op onze talenten en helpt ons bepaalde competenties te versterken. Hiernaast is het een niet te onderschatten manier om een netwerk op te bouwen of uit te breiden. 

Deze pagina delen op