Savoir

 • Waarvoor staat SAVOIR?

  Savoir is een pilootproject van WGC De Kaai i.s.m. OCMW Gent.

  Savoir betekent uiteraard "weten of kennen" in het Frans maar staat ook voor "Samen Voor Individuele Rechten". 

  Met het project Savoir richt de Kaai zich naar kwetsbare gezinnen uit haar patiëntenpopulatie en wil aan de hand van proactieve rechtenbenadering kinderarmoede aanpakken.

 • Is het ook de taak van een wijkgezondheidscentrum om in te zetten op sociale rechten?

  Als wijkgezondheidscentrum vinden we het belangrijk om in te zetten rond sociale rechten.

  In een wijkgezondheidscentrum krijgen hulpverleners immers heel vaak gezondheidsvragen waar ook een welzijnsvraag onder schuilt. Heel vaak hebben deze welzijnsvragen te maken met financiële moeilijkheden en zien we dat niet alle sociale rechten effectief worden benut.

  Vanuit dit project willen de hulpverleners samen met de maatschappelijk werkers van de Kaai nog veel beter deze welzijnsvragen capteren bij gezinnen om deze integraal aan te pakken samen met andere partners. 

 • Wat is een SAVOIR - consult?

  Hulpverleners binnen de Kaai verwijzen dankzij SAVOIR kwetsbare gezinnen door naar een SAVOIR-consult bij één van de maatschappelijk werkers van de Kaai.

  In Savoir - consultaties geeft de maatschappelijk werker de patiënt uitleg over wat sociale rechten zijn. Hierna bekijkt de maatschappelijk werker samen met een lid uit het gezin welke rechten op niveau van het gezin reeds benut en welke tot nu toe onderbenut bleven. De maatschappelijk werker verwijst ook verder naar het OCMW om bepaalde rechten verder uit te pluizen. 

 • Hoe wordt dit project gefinancierd?

  Savoir wordt gefinancierd door projectmiddelen van OCMW Gent. 

  Hiervoor diende De Kaai een projectaanvraag in bij de projectoproep "projecten in de strijd tegen (kinder)armoede". Het project werd goedgekeurd en een subsidiebedrag van 23 874,22 euro werd toegekend. 

  Deze middelen worden volledig ingezet voor de personeelskost voor contractuitbreiding van maatschappelijk werker  Stefanie Deygers voor 7,5u per week , van 01/04/2019 tot en met 31/03/2021.