Eenzaam ben ik nooit alleen - Graffitikunstwerk

Graffitikunst: eenzaam ben ik nooit alleen 

Wijkgezondheidscentrum De Kaai en Museum Dr. Guislain onthullen met veel trots een graffitikunstwerk in de Bloemekenswijk op de hoek van de Kriekelaarstraat en de Maïsstraat.

 

Dit doen ze in de aanwezigheid van Dhr. Rudy Coddens, Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën en Dhr. Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning.  

 

Het graffitikunstwerk staat symbool voor je goed voelen, en de krachten die ieder van ons heeft. Het graffitikunstwerk werd aangebracht door Pieterjan Boone en Alien Christiaens en is gebaseerd op een potloodtekening van Alien. 

 

Gezondheidspromotor Lara Hardeman,  Wijkgezondheidscentrum De Kaai: “Omdat we ons allen op een bepaald moment in ons leven kwetsbaar voelen en we kracht putten vanuit de interactie met onze medemensen die voor eenzelfde uitdaging staan in het leven, startten we in 2016 met interactiegroepen.  Hiervoor gingen we een duurzame samenwerking aan met het Museum Dr. Guislain.” 

  

Met "interactie in het museum" brengen ze buurtbewoners samen die zoekend zijn rond een bepaald thema zoals eenzaamheid, rouw, werk, verbinding, … Zo schrijven hulpverleners in het wijkgezondheidscentrum vanuit een warme doorverwijzing, hun patiënten ‘interactie in het museum’ voor.  

  

Aan de hand van kunst en objecten uit het museum maken ze in een 6-tal sessies het thema bespreekbaar en zetten ze in op het versterken van de krachtbronnen van elk individu.  

  

“De focus ligt op de interactie en copingstrategieën. Zo onderzoeken we wat helpt wanneer we ons niet goed voelen.”, aldus de gezondheidspromotor.  

  

Zo startten ze in mei 2021, in volle covid-pandemie met een interactiegroep: ‘eenzaam ben ik nooit alleen’. Niet overbodig zo blijkt; het wijkatelier psychisch welzijn waarin alle welzijns- en gezondheidsorganisaties uit de buurt vertegenwoordigd zijn, stippen “eenzaamheid bij verschillende leeftijden” als meest prioritair thema aan.  

  

17 buurtbewoners stapten in het project. Deelnemers krijgen het gevoel zich begrepen en aanvaard te voelen vanuit de interactie met de groep en zetten na afloop van de sessies stappen naar vrijetijdsaanbod in de buurt en naar een gepaste hulpverlening.  

  

De graffitimuur werd mogelijk gemaakt met projectsubsidies van de Dienst Cultuur van Stad Gent.