Moet ik naar de dokter?

 ' moet ik naar de dokter'  helpt je in 1 minuut te bepalen of je naar de dokter moet. 

Ook handig is het gebruik van de gratis app 

 

 

 

 • Wat is moet ik naar de dokter ?

  Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. 

  Beantwoord een aantal korte vragen en je krijgt advies of je contact moet opnemen met de dokter. Op die manier weet je wat je moet doen en voorkom je onnodig wachten bij de huisarts of huisartsenwachtpost.

 • Hoe ontvang ik advies?

  Je vertelt wat je geslacht is, hoe oud je bent, waar je last van hebt en wat je klacht is. Met behulp van een vragenlijst bepaalt Moet ik naar de dokter? aan de hand van uw symptomen of en wanneer contact met de dokter nodig is.

 • Hoe betrouwbaar is de informatie?

  Een telefoniste van een huisartsenwachtpost stelt vragen op basis van een triage standaard. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn hier ook op gebaseerd waardoor de informatie betrouwbaar is. Moet ik naar de dokter? is in Nederland gevalideerd en veilig bevonden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen, en heeft als eerste medische app een zogenaamde CE-markering verkregen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheid)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid.

  Twijfelt u aan de uitkomst, vindt u het geen bruikbaar advies, voelt u zich ongerust of verergeren uw klachten? Neem dan alsnog contact op met uw huisarts.

  Samenwerking met de Universiteit van Antwerpen

  In samenwerking met Universiteit Antwerpen is Moet ik naar de dokter? ook beschikbaar in België. De Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar het gebruik en de effectiviteit van Moet ik naar de dokter?.

Photo by Kristine Wook on Unsplash