Aandacht voor goedvoelen en psychisch welzijn

Je soms eens somber of verdrietig voelen is perfect normaal. 
Erover praten met vrienden of familie kan heel veel steun bieden. Ook heel wat activiteiten als lopen, lezen, koken of breien ... kunnen je helpen je batterijen op te laden. 

Voel je je al even niet goed in je vel? Dan is het heel goed om ook je hulpverlener(s) in De Kaai of andere professionals erover aan te spreken. 

Zij kunnen je verder helpen. 

In Gent is er ook heel wat aanbod naar hulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld door langs te gaan bij een psycholoog. Je weg hierin vinden is soms heel erg moeilijk. De hulpverleners van De Kaai kunnen je hierbij ook helpen. 

 

HULPLIJNEN

Tele-onthaal bel 106 anoniem en gratis – chat via tele-onthaal.be
Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij AWEL: bel 102 – www.awel.be
Zelfmoordlijn: bel 1813 of surf naar zelfmoord1813.be
Kindermishandeling of seksueel geweld: bel 1712 of surf naar www.nupraatikerover.be

ZELFHULP

Aan de slag met je eigen welzijn op geluksdriehoek.be
Groepsondersteuning bij alcoholverslaving www.aavlaanderen.org of www.sosnuchterheid.org 

GROEPSLESSEN

Groepsaanbod mentaal welzijn Gent 

PSYCHOTHERAPIE

Geconventioneerde psychologen (werken aan terugbetalingstarief): www.psy-ovl.be.
Meer informatie over geconventioneerde psychologen
Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteiten: Wat betaalt de mutualiteit?
Lijst van zelfstandige therapeuten: vindeentherapeut.be of www.vindeenpsycholoog.be
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro : www.cggadentro.be 

INFORMATIE OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN

Algemeen: www.tegek.be 
Verslaving: druglijn.be en alcoholhulp.be

ANDERSTALIG – OTHER LANGUAGES

Info over piekeren, stress en slecht slapen voor mensen met een migratieachtergrond integratie-inburgering.be/geestelijke-gezondheid. 
Geestelijke gezondheidszorg voor anderstaligen heretohelp.bc.ca/other-languages 

foto unsplash Danie Franco