Interactie rond psychisch welzijn

Sinds begin 2016 ligt de focus van onze gezondheidspromotie meer op het faciliteren van interactie dan het opzetten van acties.

Hierbij zetten de gezondheidspromotoren in op het faciliteren van interactie rond psychisch welzijn en het verhogen van draagkracht bij de deelnemers aan de verschillende interactiegroepen.

Toegepast Interactiemodel

Het doel van de interactiesessies is het verhogen van de draagkracht van ieder individu. Toeleiding tot de groepen gebeurt via de DYADS-methodiek, waarbij deelnemers door een vertrouwde hulpverlener van De Kaai worden uitgenodigd aan de hand van een persoonlijk gesprek en samengaand met een uitnodigingsbrief.

 • In homogene groepen van (max. 15 personen) praten we over welke factoren bepalend zijn voor ons geestelijk welzijn en wat bevorderlijk is voor onze draagkracht.

 • Het uitgangspunt hierbij is dat “interactie een motor is tot verandering”. Dit houdt in dat een veilige en open communicatie mensen stimuleert om eigen attitudes en normen te verwoorden en om te luisteren naar attitudes en normen van anderen. Die interactie zal leiden tot een bewustwording en aanpassing van persoonlijke attitudes, normen en inzichten.

 • Aan de hand van verschillende sessies gaan we dieper in op bepaalde thema’s die gemeenschappelijk zijn bij verschillende deelnemers. Een basisvraag hierbij is wat we gemeenschappelijk kunnen doen om ons geestelijk welzijn te verhogen?

 • In verdere sessies kunnen sleutelfiguren uit de bredere omgeving uitgenodigd worden. (zoals bijv. een familielid, professionelen, autoriteiten)

 • Vanuit het initiatief van de groep kunnen acties ontstaan om hun draagkracht te verhogen, dit zien we niet als doel op zich omdat we geloven dat de interactie op zich verandering kan teweeg brengen bij haar deelnemers. De gezondheidspromotoren faciliteren deze acties en kunnen een rol innemen bij het (logistiek) mogelijk maken van deze acties.

 

De Kaai startte de volgende interactiegroepen op:

 

 • Turkse mama's

  Vanuit het buurtteam van de Bloemekenswijk werd geopperd door de brugfiguren dat moeders uit de Turkse gemeenschap vaak met heel wat stress te kampen hebben. Omdat de basisschool ’t Klimrek- Van Beverenplein reeds een bestaande Turkse mama-groep heeft, onder leiding van brugfiguur Peter De Block starten we onze eerste interactiegroep op in ’t Klimrek. Doorheen de verschillende sessies kwamen vooral thema's aan bod rond het zich inzetten voor iemand anders, gebed en Koran, relaties en schuldgevoelens met betrekking tot de verschillende rollen als vrouw.

 • Erkende vluchtelingengroep

  De groep erkende vluchtelingen, was een groep bestaande uit patiënten die samengesteld werd op basis van signalen van het team van hulpverleners van De Kaai. Een eerste sessie vond plaats op 31 mei. We kwamen samen met een groepje van 15 personen, waarvan 9 patiënten van De Kaai en 6 hulpverleners. Dit leidde tot heel open en boeiende gesprekken over soms botsende waarden en normen, over wat het leven na het vluchten moeilijk maakt en waar éénieder kracht uit put. Tijdens het verloop van de sessie waren basisrechten, sociaal contact, beeldvorming en (vrijwilligers)werk vaak terugkomende thema’s.

  Bij de tweede sessie maakten we gebruik van de tentoonstelling 'Kunst en psychiatrie in borderlinetijden' van Dirk De Wachter uit het museum Dr. Guislain als inspiratie om ons verder te verdiepen in de besproken thema’s uit voorgaande sessie.

 • Mantelzorgers

  'En wie vraagt hoe het met de mantelzorger gaat?' Het LDC De Boei kwam bij De Kaai aankloppen, omwille van de noden die ze zagen bij mantelzorgers.  Zij hebben het vaak heel zwaar. Samen met LDC De Boei zetten we op 10 oktober een eerste interactiegroep op met mantelzorgers. We nodigden mantelzorgers uit die het soms moeilijk hebben of stress ervaren in hun rol als mantelzorger.

  Dat de nood hoog was voor dergelijk initiatief bleek gauw uit de soms heel emotionele sessies.

 • Doorbreek eenzaamheid

  In het najaar van 2016 startten we de interactiegroep 'Doorbreek eenzaamheid' op met 65+ers. Dit vanuit de noden die hulpverleners van De Kaai bij hun patiënten ervaren. Een belangrijke partner was ook hier het LDC De Boei. De sessies namen plaats in het museum Dr. Guislain waar een bezoek aan de tentoonstelling “Een andere wereld” een vertrekpunt was om tot interactie te komen. Belangrijke thema’s die een rode draad vormden doorheen de gesprekken waren eenzaamheid, vrije tijd, veranderende netwerken en de toekomst.

 • Chronische pijn

  Iedereen heeft wel eens pijn, maar soms gebeurt het dat deze pijn blijft. Er zijn heel wat mensen die hier last van hebben.  We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Chronische pijn heeft een grote invloed op je leven. Veel mensen gaan minder doen, hebben minder zin om met vrienden af te spreken of kunnen zelfs niet meer werken hierdoor. 26 maart 2018 zijn we daarom in De Kaai van wal gegaan met een interactiegroep "Chronische pijn" met een aantal mensen die al jaren last hebben van pijn.  Het kan soms helpen te praten met mensen die dezelfde ervaringen hebben. Voor sommigen is het een geruststelling dat ze niet alleen staan met deze pijn, tenslotte staan we samen sterker. 17 mei vindt een tweede sessie plaats. 

 • Rouwen in het museum

  Zie artikel weliswaar