Voor studenten en professionelen

Voor studenten bieden we in wijkgezondheidscentrum De Kaai diverse stageplaatsen aan. Je kan stage lopen bij de volgende disciplines:

  • verpleegkunde
  • kinesitherapie
  • huisartsen
  • maatschappelijk werk

Vanaf 2019 bekijken we of er mogelijkheden zijn om stageplaatsen aan te bieden voor medisch secretariaat. 

Voor zorgverstrekkers die meer info over onze werking willen.

Neem gerust contact op met coördinator Lut Joris via info@wgcdekaai.be.