De Raad van Burger Boef

De gezondheidspromotors richten hun pijlen op het promoten van een gezonde, evenwichtige voeding. Dit doen ze aan de hand van Burger Boef, waarvoor ze een verdiepingspakket uitwerkten.

Burger Boef is een ietwat ondeugend, rebels jongetje op zoek naar nieuwe smaken. Samen met zijn bende, “de bende van Burger boef” daagt hij kinderen voornamelijk uit de eerste graad van het lager onderwijs uit om te DURVEN proeven.

Burger Boef zag een zestal jaar geleden het levenslicht vanuit het creatieve brein van de Kaai in samenwerking met Brede School en Bougie. Burger Boef is een ietwat ondeugend, rebels jongetje op zoek naar nieuwe smaken. Samen met zijn bende, “de bende van Burger boef” daagt hij kinderen voornamelijk uit de eerste graad van het lager onderwijs uit om te DURVEN proeven. Het durven proeven is slechts één aspect is van gezonde voeding. Omdat de gezondheidspromotoren de nood voelen intensief te werken met kinderen rond de determinanten van gezonde voeding startten we in 2017 een verdiepingstraject op genaamd de Raad van Burger Boef.

Uitgangspunt is dat ook Burger Boef het wel moeilijk heeft om gezonde keuzes te maken door de vele (verborgen) verleiders om zich heen.

Het gaat om een proefproject waarbij ze een tweejarig traject aangingen met de huidige vierde klas van de Vrije Basisschool Het klimrek Van Beverenplein.

Het promoten van gezonde en gevarieerde voeding blijft een prioriteit voor de gezondheidspromotoren van de Kaai.

Het verdiepingstraject bestond uit drie fases waarin we na een verkennende fase doorstroomden naar een reflecterende en uiteindelijk uitmondden in een actiefase.

 • Verkennende fase

  burgerboef verkennende fase

  Al spelend verkenden we het thema gezonde voeding en de determinanten ervan. De kinderen gingen o.a. op bezoek in de Kaai bij verpleegkundige Emma en dokter Doris en Elif.

  Ook in de supermarkt gingen de leerlingen op onderzoek uit, waar ze zich bewust werden van de vele verkooptrucs die supermarkten hanteren om hun verkoop te stimuleren.

 • reflectie of interactiefase

  burgerboef 2In de reflectie of interactiefase gingen de kinderen reflecteren over wat het “samen eten” voor hen betekent en wat ze thuis, op school, als klas, in hun omgeving en als minister van gezondheid zouden kunnen ondernemen om gezonder te eten.

  Een kleine greep uit hun ideeën:

  • Als minister: Snoep en koekjes veel duurder maken, gezond eten goedkoper maken.

  • Op school: Als iemand jarig is trakteren met iets gezond, informatie geven aan andere klassen over wat gezond is + laten proeven

  • Thuis: afspraken maken met ouders: slechts 1x /week iets snoepen, telkens een foto nemen van wat je eet en dit delen met anderen, zelf de brooddoos maken met enkel gezonde dingen erin.

 • Actiefase

  burgerboef 3

  Hieruit volgend maakten de kinderen een prioriteitenlijst op met 4 acties die zij het eerst willen realiseren. Net als bij het interactieproject namen we ook hier de rol in van facilitators opdat de kinderen hun eigen gekozen en verzonnen acties kunnen waarmaken. De leerlingen van het derde leerjaar gingen van start met het zelf leren maken van een gezonde brooddoos. Ook met de ondersteuning van meester Roland gingen ze van wal met het delen van foto’s van wat ze aten.

  Dit schooljaar ondersteunen we de kinderen in het verder uitbouwen van hun acties. Hiernaast willen we via de peer –to- peer methodiek de kinderen aanzetten om wat ze leerden over te brengen naar andere klassen. Ook leggen we in samenwerking met de opvoedingswinkel dit schooljaar graag een traject af met de ouders.

Het project werd positief geëvalueerd en er wordt gekeken samen met Brede school of het verdiepingstraject ook in andere Gentse wijken kan geïmplementeerd worden.

Voor meer informatie neem contact met ons op via: Els.decroo@wgcdekaai.be of Lara.hardeman@wgcdekaai.be