Deze pagina delen op

Welwelwel - Inspiratiedag GGZ methodieken in, uit en rond een wijkgezondheidscentrum

 

 

24 oktober vond de eerste WELWELWEL plaats in de Broederij te Ledeberg, een inspiratievoormiddag door de Gentse Wijkgezondheidscentra (wgc’a) voor de wgc’a en de partners waarmee ze samen werken.

De Gentse gezondheidspromotoren organiseerden WELWELWEL met oog op het delen van methodieken, good practices en projecten op wijkniveau die geestelijke gezondheid vooropstellen.

Deze methodieken bundelden en verspreidden ze met de aanwezige partners, buurtcentra, sociale regie, gezondheidsdienst stad gent, lokale dienstencentra, aanloop huizen,…

Vier van de gebundelde methodieken werden voorgesteld aan het publiek. Tijdens twee break-out sessies konden deelnemers zich verder verdiepen in de voorgestelde methodieken. Moderator Veerle Vyncke van de vereniging voor wijkgezondheidscentra modereerde de voormiddag samen met Els Decroo gezondheidspromotor uit wgc De Kaai.

Katrien Vanleirberghe gezondheidspromotor bij wgc Nieuw Gent stelde het atelier ‘wijk en bewoners met een psychische kwetsbaarheid in Nieuw Gent’ voor. Het wijkatelier, ingericht door Poco Loco en WGC Nieuw Gent, brengt wijkpartners en bewoners samen met als doel bewoners in de wijk te versterken en preventieve acties op te zetten. Hiervoor richten ze hun pijlen op drie sporen namelijk het ondersteunen van mantelzorgers, bewoners en hulpverleners. Dergelijk initiatief vind je ook terug in de wijk Watersportbaan, Gent-Brugge, Sint- Amandsberg en Ledeberg.

Hierna kwam praktijkondersteuner GGZ Kristel Luyckx aan bod uit wgc Brugse Poort.  In dit wgc is de zorg voor mensen met psychische klachten een gedeeld verhaal tussen de artsen en de praktijkondersteuner GGZ. Dit doen ze aan de hand van het KOP-model.  Het model zetten ze in om samen met de patiënt tot inzicht en meer overzicht te komen, om vervolgens van daaruit in haalbare stapjes op weg te gaan om (anders) met de klachten om te gaan of ze te verhelpen.

Een derde voorstelling was de interactiegroep “rouwen in het museum’ uit de Bloemekenswijk, een samenwerking tussen WGC De Kaai,  Lokaal dienstencentrum De Boei en museum Dr. Guislain waarbij gedurende 6 maanden een 12 tal mensen in een rouwproces, samenkwamen in het museum met oog op het versterken van deze mensen.

Als laatste kwam multiloog een project uit Ledeberg vanuit WGC De Botermarkt aan bod. Karen Verkoelen stelde dit voor samen met psycholoog Peter Dierinck. Tijdens deze Multiloog bijeenkomsten delen deelnemers (bewoners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners) vanuit verschillende achtergronden op basis van gelijkwaardigheid hun ervaringen uit  met psychisch lijden.

De voormiddag sloten de gezondheidspromotoren af met brood en soep.  Een heel geslaagde voormiddag die doet dromen van een vervolgeditie.  

 

broederij
karen
toeschouwers