Deze pagina delen op

Politiek debat over toegankelijke gezondheidszorg in wijkgezondheidscentrum de Kaai

Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad, een geknipt moment om onze lokale politici even aan de tand te voelen over wat "toegankelijke gezondheidszorg" voor hen betekent in een debat tijdens onze feestelijke opening 

 In ons panel zaten schepen Rudy Coddens (SP-A), Anita De Winter (Groen), Elke Sleurs (N-VA), Nicolas Vanden Eynden (Open-VLD) en Chantal Sysman (CD&V). Zij gingen in dialoog met Koen De Maeseneir (directeur Vereniging van Wijkgezondheidscentra), Maaike Verbeke (huisarts in Zwijnaarde en voor heel wat patiënten geen onbekende), Leen Verhenne (huisarts in De Kaai), Stijn De Jaeghere, hoofd van het verpleegkundig team Onze zorg en Els Decroo, maatschappelijk werker in De Kaai.

De Kaai vraagt samen met onze collega zorgverstrekkers bijzondere aandacht voor psychisch welzijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat stad Gent blijft inzetten op een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg voor elke Gentenaar. Toegang tot gezondheidszorg is immers een basisrecht.

Volgende filmpjes vormden de basis van het debat:

 

Filmpje 2  De zorgnoden van mensen met een psychische kwetsbaarheid, interview met Peter Dierinck

Filmpje 3  "Uitdagingen in de hervorming van de eerste lijnszorg"  Dr. Steven Simoens