Voor studenten en professionelen

Voor studenten bieden we in wijkgezondheidscentrum De Kaai diverse stageplaatsen aan. Je kan stage lopen bij de volgende disciplines:

  • verpleegkunde
  • kinesitherapie
  • huisartsen

Vanaf 2018 bekijken we de mogelijkheid om stageplaatsen aan te bieden voor medisch secretariaat en maatschappelijk werk.

Voor zorgverstrekkers die meer info over onze werking willen. Neem gerust contact op met de coördinator (Dave Ceule) via info@wgcdekaai.be.