Schrijf je in bij wijkgezondheidscentrum De Kaai

Alle inwoners uit de Bloemekenswijk-Wondelgem (tot aan de Industrieweg en Mariakerke (tot aan de Brugse Vaart), kunnen zich in wijkgezondheidscentrum De Kaai inschrijven. Wil je meer informatie? Neem contact op het onthaal via 09/216 86 50 of mail naar inschrijving@wgcdekaai.be. We geven je graag meer uitleg. 

Inschrijven kan zowel online als via een afspraak in het wijkgezondheidscentrum. 

Om online in te schrijven, beantwoord je onderstaande vragen. Nadien krijg je een bericht en hoef je enkel nog in het wijkgezondheidscentrum langs te komen om het inschrijvingsdocument te tekenen en jouw identiteitskaart te laten inlezen. Deze online inschrijving is niet bestemd voor hulpverleners (OCMW, begeleiders, etc.) om cliënten in te schrijven. In die situatie, willen wij vragen om telefonisch of per mail een afspraak te maken voor een inschrijvingsgesprek. Op die manier kunnen wij de cliënt op maat informeren. 

Opgelet: Door de verhuis naar de nieuwbouw in de Maïsstraat bevinden wij ons momenteel in een overgangsfase. Daarom zijn huidige inschrijvingen pas geldig vanaf 1 december 2017.

Voorbeeld: 80.01.03-231.05 / Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart.
voorbeeld: 09 216 86 50